NIEUW

HOU JE VAN KUNST?
SLUIT JE AAN BIJ
DIT NIEUWE PLATFORM
IN EDE

Geniet
samen!

JOUW MENING TELT!


Deze site maken we graag verder af met suggesties en ideeen van jullie....
KLIK HIER

Platform Amateurkunst Ede

Het Platform Amateur Kunst Ede wil bijdragen aan het versterken van het culturele klimaat binnen de gemeente Ede. Het platform wil de zichtbaarheid van amateur kunst vergroten, verbinden, kennisdelen en de kwaliteit stimuleren.

PAKe wil gaan werken met commitment en verantwoordelijkheid uit het veld.

PAKe wil een ‘ontmoetingsplek’ zijn voor iedereen die de amateurkunst in Ede een warm hart toedraagt. Hier ontmoeten organisaties en personen elkaar die in de amateurkunst actief zijn.

PAKe is een werkgroep die werkt onder auspiciën van BAK, Belangen Amateur Kunst Ede. Het platform werkt nauw samen met de cultuurmakelaar Ede.

PAKe is geen uitvoerende organisatie.