Een centraal punt waar het culturele veld (zichzelf, onderling en gemeente) elkaar vindt.

INSPIREERT - VERBINDT – STIMULEERT
gevraagd en ongevraagd, met mandaat, niet vrijblijvend

 

MISSIE  (waarom bestaan we?)
Zichtbaarder en toegankelijker maken van Kunst en Cultuur in Ede.
(Kunst en Cultuur in Ede een impuls geven om beter toegankelijk te zijn, integrale samenwerking te faciliteren, beoefenaars te ondersteunen en aan te sluiten bij ieders behoeften.)

VISIE  (waarvoor staan we?)
Kunst moet stromen door alle haarvaten van de maatschappij.
(Ede is een grote gemeente waarvan verwacht mag worden dat inwoners en bezoekers een divers en op maat aanbod toegankelijk kunnen aantreffen. Beoefenaars worden hierin optimaal ondersteund aan te sluiten bij wensen en behoeftes van zichzelf en/of de consument maar juist ook om een vernieuwend aandeel te hebben in ontwikkelingen in de maatschappij.)

STRATEGIE  (Hoe doen we dit?) 
Met hulp van een hernieuwd cultuurplatform website en meetings
(Dit om beter toegankelijk te zijn, integrale samenwerking te faciliteren, beoefenaars te ondersteunen en aan te sluiten bij ieders behoeften. Cross-overs en verbindingen maken met andere domeinen.) 

 

De werkgroep CF bestaat momenteel uit: Jan Bansema, Daan Overeem, Collin Leijenaar, Salman Ezzammoury, Marilu Kessel.

Vanuit de gemeente is de CultuurMakelaar gevraagd het CultuurForum op te zetten.

Kunsten van Ede is onderdeel van CultuurForum

Vragen, suggesties.
Mail Hanneke van Laar, Cultuurmakelaar, cultuurmakelaar@ede.nl.